Bartošek - stavební firma
Bartošek - stavební firma

03Činnost >  Poradenství

Reference | Politika jakosti | Poradenství

REGENERACE BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMŮ


I. Finanční a ekonomické poradenství:

 • poradenství při přípravě shromáždění či schůze a účast na schůzi
 • Analýza finančních zdrojů a možností financování investora
 • Poradenství při výběru vhodného typu úvěru vč. optimalizace vlastních a cizích zdrojů
 • Zpracování ekonomiky pro účely úvěru
 • Vyhotovení finančního plánu k úvěru v členění na jednotlivé vlastníky či nájemníky dle zvoleného klíče
 • Administrace žádosti o úvěr - kontrola formální správnosti , platnosti a úplnosti doložených dokladů, podání žádosti, zastupování
 • Servis při podpisu úvěrových dokumentů a následný servis po dobu čerpání a splácení úvěru

II. Dotační poradenství - program Panel, dotace Zelená úsporám, dotace z IPRM:

 • Poradenství při volbě dotačního titulu
 • Administrace žádosti o dotaci či bankovní záruku
 • Garance formální správnosti a úplnosti doložených dokladů a vypracování žádostí

III. Technické poradenství:

 • Stavebně technické posouzení domu - vyhodnocení zjištěných závad a poruch
 • Projektová činnost vč. případného statického posudku
 • Energetické doklady (energetický audit, energetický průkaz, energetický štítek, energetický výpočet budovy)
 • Organizace a uspořádání výběrové řízení na realizační firmu
 • Zajištění potřebných povolení a souhlasů (administrace a zastupování před orgány státní správy)
 • Činnost Stavebního dozoru investora
 • Činnost koordinátora BOZP vč. plánu BOZP

IV. Právní poradenství:

 • Vyhodnocení souladu stávajících stanov s platnou právní úpravou a určení způsobu jejich změny
 • Kontrola smluvních dokumentů (zejm. smluv o dílo, mandátních smluv apod.)
 • Vypracování návrhů potřebných smluvních dokumentů
 • Vypracování převodních smluv (převod členských práv a povinností, prohlášení vlastníka, kupní a darovací smlouvy apod.)
 • Poradenství při zakládání společenství vlastníků jednotek či bytových družstev

V. Ostatní služby:

 • Pojištění majetku (nemovitostí, domácností)
 • Posouzení a vyhodnocení stávajících pojistných smluv
poradenstvi

07Kontakt

Máte zájem o další informace týkající se naší činnosti? Vyplňte prosím náledující formulář a odešlete jej. Naši pracovníci Vám v co nejkratším termínu odpoví.

GRAFIKA A APLIKACE | DUNA Graphics, s.r.o.